Tyck till om biblioteket!

30 juni 2021

På biblioteket ska vi snart sätta igång arbetet med en ny biblioteksplan för åren 2022-2026!

I en biblioteksplan beskrivs bibliotekets verksamhet och hur den ska utformas för att på bästa sätt uppfylla samhällets och invånarnas önskemål.

Hur vill du att ditt bibliotek ska vara?

Tyck till på bibliotekets webbplats

Uppdaterad: 30 september 2021