Ska du bygga nytt/om eller riva ett hus?

28 juni 2021

Då behöver du tänka på att du måste sortera byggavfallet direkt på platsen för bygget och sedan transportera avfallet till Lilla Nyby eller ReTuna återvinningsstation.

När du sorterar avfallet på plats bidrar du till att minska den totala mängden avfall och ökar förutsättningarna för att återanvända och återvinna material.

Här finns mer information om vilka avfall som ska sorteras ut. Du kan även kontakta miljökontoret, 016-710 10 00.

Uppdaterad: 30 september 2021