Skylt på skola kan sitta kvar

22 juni 2021

Skyltarna på Kjula skola kan bli kvar. Men behöver i så fall kompletteras med mer information för att sättas in i ett historiskt sammanhang och inte riskera att missförstås.

"Guds fruktan är wishetens begynnelse" står det på en av skyltarna på Kjula skola.

Skyltarna berättar en del av skolbyggnadens historia och tillkom i en tid då budskapet stämde väl överens med samhällets värderingar. I dag saknas en förklaring till varför ett sådant budskap sitter på skolbyggnaden vilket inte är förenligt med skollagen och den värdegrund lärplanen förmedlar.

Skolan och stadsmuseet samarbetar nu för att hitta en lösning så att skyltarna kan sitta kvar utan att någon känner sig exkluderad och kränkt. De kan till exempel kompletteras med informationsskyltar som berättar om hur det var att leva på den tiden de sattes upp. Tanken är att de även kan användas i undervisningen.

Pressmeddelande som skickades 22 juni.

Uppdaterad: 30 september 2021