Cecilia Palm samordnar satsningen Trygga unga

Nu tar arbetet med kommunens långsiktiga satsning Trygga unga fart på riktigt.

Sedan den 1 juni finns Cecilia Palm på plats och hennes uppdrag är att samordna satsningen där skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet arbetar tillsammans. Cecilia är socionom i grunden och har jobbat inom Eskilstuna kommun sedan 2003.

– Vi kraftsamlar de resurser som redan finns på plats. Genom fler medarbetare och en tätare samverkan vill vi få ut mer av allt bra som redan görs för kommunens ungdomar. Det handlar både om främjande, förebyggande och riktade insatser, säger Cecilia Palm, Eskilstuna kommun, samordnare för Trygga unga.

– I sommar märks vårt arbete främst på plats i stadsdelarna. Vi finns i områdena för att skapa relationer med ungdomarna och genomföra olika aktiviteter. Du kommer känna igen och hitta oss med hjälp av de profilerade kläderna och bilen med dekaler som gör att det syns att det är vi som är i området, fortsätter Cecilia Palm.

En bil med texten “Tillsammans för trygga unga” och personer med kläder där det står “Tillsammans för trygga unga” kommer synas på olika platser runt om i Eskilstuna. Det är fritidsledare och socialsekreterare från kommunen som jobbar med fokus på Eskilstunas ungdomar.

Under hösten jobbar Eskilstuna kommun vidare med satsningen Trygga unga. Då kommer fokus ligga på att utveckla samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet på kommunens högstadie- och gymnasieskolor.

Om Trygga unga

Arbetet ska leda till ökade förutsättningar för ett gott liv med trygghet, mening och delaktighet för Eskilstunas barn och ungdomar.

Trygghet är en samhällsfråga som kräver engagemang från hela samhället. Genom satsningen Trygga unga vill kommunen bidra till ett tryggt liv för flickor och pojkar i Eskilstuna. Målgruppen är primärt flickor och pojkar från 13 till 20 år.

Satsningen gör att kommunen kan agera ännu starkare i det främjande och förebyggande arbetet. Det är många insatser som bidrar i den stora trygghetssatsningen som Trygga unga innebär. Med satsningen vill kommunen bidra till:

  • Ett ökat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet
  • Ökad närvaro av vuxna i ungdomarnas vardag
  • Ökad offentlig närvaro i Eskilstunas stadsdelar
  • Ökad samverkan med civilsamhället och föreningslivet
  • Ökad samordning vid särskilda oroskapande händelser
  • Ökad förmåga att stötta enskilda individers möjlighet att ändra sitt liv för att komma bort från kriminalitet.

Utöver en samordnare anställas även fler socialsekreterare och fritidsledare som arbetar tillsammans för Trygga unga.

Uppdaterad: 7 september 2021