Eskilstuna kommun

Så ska Eskilstunas nya vård- och omsorgsboenden heta

15 juni 2021

Två huskroppar med tre våningar vardera. Husen är vita med rött vågmönster i nederkant. Omkring husen syns tallskog, i mitten en flaggstång.

Vågens vård- och omsorgsboende i Skiftinge väntas stå klart våren 2022. Bild: Carlstedt Arkitekter.

Vågens- och Odlarbäckens vård- och omsorgsboende blir namnen på Eskilstunas vård- och omsorgsboende i Skiftinge och Trumtorp.

Under perioden mars till april 2021 kunde allmänheten lämna förslag på namn till de två vård- och omsorgsboende för äldre och personer med demenssjukdomar som ska öppna i Eskilstuna kommun under våren 2022. Totalt 221 förslag kom in. En beredningsgrupp har bearbetat förslagen tillsammans med medarbetare och brukare. Förslagen presenterades för vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S), som beslutade följande:

Vård- och omsorgsboendet som byggs på Sveavägen i Trumtorp ska heta Odlarbäckens vård- och omsorgsboende, med följande motivering:

- Odlarforsen/bäcken rinner under nuvarande Trumslagargården och är ett namn som har lokal förankring och stark förbindelse med Eskilstuna som stad. Kopplingen till vatten som symboliserar harmoni för själen ger namnet en högre dimension.

Vård- och omsorgsboendet som byggs på Karl Hovbergsgatan i Skiftinge föreslås heta Vågens vård- och omsorgsboende, med följande motivering:

- Kort och enkelt namn som speglar fasadens utformning som blir ett kännetecken för boendet. I namnet finns även en association till vatten och sjön Mälaren.

Två mörka byggnader i två våningar. Ovanför fönstren sitter soltak. På gaveln av det främre huset sitter en grön balkong med spjälor av ljust trä.

Odlarbäckens vård- och omsorgsboende i Trumtorp väntas stå klart våren 2022. Bild: Tyréns.

Majo Brostedt (S)

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Telefon:

Uppdaterad: 17 januari 2023