Gymnasiebehörigheten i Eskilstuna fortsätter att öka

15 juni 2021

Gymnasiebehörigheten för eleverna i årskurs 9 ökar för tredje året i rad i Eskilstuna. Skolorna har haft ett mycket starkt fokus på att säkra upp just gymnasiebehörigheten vilket gett gott resultat. Detta trots påverkan av pandemin och blandningen av när- och fjärrundervisning.

- Bakom resultatet ligger stark vilja, målmedvetenhet, stort engagemang och ett hårt arbete i våra verksamheter. Därför vill jag rikta ett stort tack till all personal i våra skolor, säger Mona Kanaan (S), ordförande grundskolenämnden.

Resultatet av betygsresultaten, på en övergripande nivå, visar en ökning av gymnasiebehörigheten från 78,6 procent till 82,5 procent jämfört med tidigare år.

- En mindre del av uppgången av gymnasiebehörigheten kan förklaras av att det kommit färre nyanlända elever under läsåret jämfört med tidigare år, men det förklarar inte hela ökningen. Det är helt uppenbart att ett stark fokus på skolans kärnuppdrag ger snabba resultat även under tuffa förhållanden. Prioriteringar och starkt fokus är erfarenheter vi kommer att ta med oss i det fortsatta med att stödja våra grundskolor även efter pandemin säger Hans Ringström, skolchef grundskolan Eskilstuna kommun.

Även meritvärdet i årskurs 9 har fortsatt öka jämfört med tidigare år från 215,0 (2020) till 222,9 (2021).

- Med starkt fokus på att säkra upp gymnasiebehörigheten har det funnits en oro att det skulle påverka elevernas möjligheter att få godkänt i alla ämnen och nå högre betyg. Det kan vi därmed avfärda. Skolornas starka fokus har gynnat alla elever säger, Hans Ringström.

Både meritvärdet* och gymnasiebehörigheten har ökat trots de utmaningar skolorna haft det senaste läsåret. Resultaten för läsåret 2020/2021 kommer troligen att öka något när årets sommarskola är genomförd

- Det är tack vara våra elevers och lärares hårda slit. Även rektorernas, elevhälsans personal och har haft en stor betydelse för denna framgång säger Carin Pälesköld, skolområdeschef Eskilstuna kommun.

Uppdaterad: 15 juni 2021