Förskolan i Eskilstuna rustar barnen för att göra avtryck i framtiden

11 juni 2021

Förskolan i Eskilstuna har genomfört en fördjupad analys av förskolans behov av kompetensförsörjning. De närmsta åren prioriteras insatser för att höja kompetensen hos våra medarbetare och genom rekrytering av fler förskollärare.

-Det finns en bred samsyn i forskningen som visar att förskolepersonalens utbildning och kompetens har avgörande betydelse för barns utveckling och lärande, betonar Tina Persson, skolchef för förskolan.

Studier har funnit ett positivt samband mellan andelen pedagogiskt utbildad personal i förskolan och barns kognitiva och språkliga utveckling när de slutar grundskolan. Förskolan satsar de kommande åren på att skapa en utvecklande arbetsplats för medarbetare och en inspirerande lärmiljö för barnen i förskolan. För barnen innebär det att de möter behörig och utbildad personal, vilket bidrar till att skapa en likvärdig och trygg förskola för alla barn.

Den strategiska kompetensförsörjningsplanen ger en riktning för vilka aktiviteter förskolan behöver prioritera för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kvalificerad personal. Vi söker nu ytterligare fyra förste förskollärare som kan bidra till vårt utvecklingsarbete och tillsammans med oss göra skillnad för barnen!

Vad innebär satsningen konkret i år?

  • Outbildade barnskötare erbjuds en barnskötarutbildning – fler ska ha en likvärdig pedagogisk utbildning
  • Inspirerande introduktion för nyanställda barnskötare och förskollärare – alla ska trivas hos oss och stanna kvar
  • Handledarutbildning för att ta emot studenter och elever- fler ska vilja jobba hos oss
  • Kompetensutveckling för medarbetare kring språk och kommunikation - så att utbildningen på förskolan stimulerar alla barns språkutveckling
  • Utbildning kring undervisning i förskolan - För att bidra till gemensam pedagogisk inriktning och lärande

- Förskolan är det första skolformen barnen möter och vi ska erbjuda en förskola av hög kvalitet där barnen utmanas, stimuleras och får växa till goda lärande individer, säger Tina Persson, skolchef för förskolan.

Karin Strömbom Landquist

Biträdande skolchef förskolan

Telefon:

Uppdaterad: 30 september 2021