Tilldelning av statsbidrag - Förbättrad arbetsmiljö för skolor i utsatta stadsdelar

8 juni 2021

Skolverket har tilldelat Eskilstuna kommunala grundskola 28 miljoner kronor i statsbidrag för Förbättrad arbetsmiljö för skolor i utsatta stadsdelar. Av hela den statliga satsningen på 354 miljoner går drygt 8 procent till skolor i Eskilstunas utsatta stadsdelar.

Statsbidraget går till vissa skolhuvudmän i Sverige för åtgärder för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar.

Det skolor som omfattas i Eskilstuna är:

 • Björktorpsskolan
 • Fröslundaskolan
 • Lagesbergsskolan
 • Stålforsskolan
 • Årbyskolan
 • Skiftingehus

- Det är mycket glädjande att vi nu får en så stor tilldelning av ett statsbidrag som är direkt riktat till arbetsmiljön för lärarna på dessa skolor. Medlen kommer att kunna göra skillnad. Nu inleds en diskussion med fackliga företrädare och rektorerna om hur medlen bästa ska kunna användas säger Hans Ringström, skolchef grundskolan i Eskilstuna kommun.

Medlen börjar delas ut hösten 2021 och återkommer sedan i en tvåårsplan över tre budgetår. Bidraget kan användas för åtgärder som är anpassade efter lokala behov som kan förbättra förutsättningarna, till exempel

 • Kompetensutveckling
 • Avlasta lärares administration och dokumentation
 • Insatser för kollegiala samverkansformer och arbetssätt
 • Personalomsättning
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Arbetsro och trygghet
 • Nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
 • Fysisk arbetsmiljö
Uppdaterad: 30 september 2021