Inställda evenemang

27 maj 2021

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Förbudet gäller från den 24 november 2020 och kommer, i nära dialog med Folkhälso­myndig­heten, att omprövas kontinuerligt. Utgångpunkten är att förbudet inte ska gälla längre än fyra veckor.

Förbudet gäller formellt för det som kallas allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser dock gärna att människor följer begränsningen även i andra sammanhang, och har gått ut med råd och riktlinjer om att människor bör avstå att träffa andra än de personer man bor med.

Länsstyrelsen i Södermanlands län, liksom samtliga länsstyrelser, har beslutat att följa regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Beslutet börjar gälla den 24 november. Beslutet innebär att den tidigare gränsen på max 50 sittande deltagare upphör att gälla.

Inställda och flyttade evenemang

Listan uppdateras löpande.


 • 29 maj: Å-varvet. FLYTTAS FRAM. Nytt datum: 18 september.
  ---
 • 13 juni: Så funkar det - the Show! (Eskilstuna Teater). FLYTTAS FRAM. Nytt datum 4 november 2021. (Tidigare datum har varit 3 april 2020, 11 november 2020 och 18 april 2021)
  ---

 • 29-31 juli: Eskilstuna stadsfestival
  ---
 • 6 augusti: Lars Winnerbäck (Sundbyholms slottspark) FLYTTAS FRAM.
  Nytt datum är 5 augusti 2022
  .
  ---
 • 11 septemberi: Grease - På turné (STIGA Sports Arena) FLYTTAS FRAM.
  Nytt datum är 6 februari 2022.

Alla biljettfrågor hänvisas till respektive arrangör/produktionsbolag.

Frågor och svar om inställda evenemang

Det är arrangören som ansvarar för att informera om att ett evenemang är inställt eller framflyttat.

Information om specifika evenemang finns ovan på den här sidan. Informationen uppdateras löpande.

För frågor om eventuella ombokningar och återköp hör av dig till respektive arrangör eller produktionsbolag. För information om inställda evenemang se ovan på den här sidan.

Vi kan tyvärr inte svara på det. För frågor om eventuella ombokningar och återköp hör av dig till respektive arrangör eller produktionsbolag.

Vi kan tyvärr inte svara på det. För frågor om eventuella ombokningar och återköp hör av dig till respektive arrangör eller produktionsbolag.

Regeringens beslut är en lag. Det är polisen som utifrån lagen ger tillstånd och kontrollerar att den efterföljs. Polisen skriver så här:

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare.

 • Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang räknas endast publiken, inte idrottare eller tränare, som deltagare.
 • Vid motorsporttävlingar räknas endast publiken, inte föraren och dennes team, som deltagare.
 • Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare.

Det eftersom publiken utgör den större folksamlingen.

 • När det gäller vissa idrottsevenemang till exempel motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas både publiken och löparna i begreppet.

Se mer information på polisens webbplats

Uppdaterad: 27 maj 2021