Rinman kan få Science College

25 maj 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen ska i samarbete med Eskilstuna Fabriksförening utreda förutsättningar för att utveckla ett Science College på Rinmangymnasiet. Detta för att matcha gymnasieutbildning och förväntningar från branschen.

Exteriör bild på Rinmangymnasiet.

Rinmangymnasiet vill starta Science College.

Gymnasieskolan behöver löpande arbeta med att göra sina utbildningar attraktiva att söka. Samtidigt måste utbildningarna utformas så att de tillgodoser den kompetens som branschen efterfrågar.

Utreder förutsättningar

För att kunna göra detta krävs ett nära samarbete mellan gymnasieskolan och branschen. Därför har barn- och utbildningsförvaltningen fått i uppdrag av gymnasienämnden att i samarbete med Fabriksförenigen utreda förutsättningar för att utveckla ett Science College på Rinmangymnasiet.

Attraktiva elever på arbetsmarknaden

Rinmangymnasiet och Fabriksföreningen har haft en inledande dialog om att utveckla ett Science College. Målet är att utveckla ett samarbete mellan branschen och de utbildningar som finns på Rinmangymnasiet. På det sättet kan eleverna vara säkra på att de får en utbildning som efterfrågas och att de blir attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt får näringslivet medarbetare som motsvarar de förväntningar som finns.

Tre berörda program

Arbetsnamnet för projektet är Rinman Science College och innefattar teknikprogrammet och det industritekniska programmet på Rinmangymnasiet. Det kommer sannolikt även att inkludera det naturvetenskapliga programmet.

Uppdaterad: 30 september 2021