Digital läkemedelsgivare ökar självständigheten

19 maj 2021

Sedan förra året erbjuds personer inom Eskilstuna kommuns hemtjänst digitala hjälpmedel för att kunna ta läkemedel på egen hand. Hittills har ett femtiotal digitala läkemedelgivare placerats ut och ökat användarnas självständighet.

En digital läkemedelsgivare är ett hjälpmedel i form av en apparat som tar fram rätt dos av läkemedel vid förutbestämda tider. Läkemedelsgivaren påminner när det är dags att ta läkemedlen med hjälp av ljus- och ljudsignaler och larmar om läkemedlen inte tas vid rätt tidpunkt. Tack vare läkemedelsgivaren får personer som tar läkemedel möjligheter att sköta sin vardag på egen hand, utan att behöva anpassa sig efter andra personers tider.

Förut gav tjejerna i hemtjänsten mig medicin. Då kunde tidpunkten variera 30-45
minuter om de var sena. Det gör väl inget, men nu funkar det bra på alla vis, säger Lars Gripler som är en av alla personer i Eskilstuna kommun som använder digital läkemedelsgivare.

Bidrar till att värna om medarbetarnas tid

I takt med att allt fler blir äldre, samtidigt som gruppen potentiella medarbetare minskar, står vi inför en förändring när det gäller hur vård och omsorg kan och ska bedrivas. Drivkraften för vård- och omsorgsförvaltningen är att skapa förutsättningar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva sina liv mer självständigt. Vi måste också värna våra medarbetares tid och säkerställa att de är där de kan göra störst nytta för de som behöver våra insatser.

Antalet avvikelser har blivit färre

Den första digitala läkemedelsgivaren placerades ut i Eskilstuna kommun i april 2020. Under 2021 har utplaceringstakten ökat rejält. Kommunens sjuksköterskor avgör vem som är lämplig för läkemedelsgivare utifrån förutbestämda kriterier, men vem som helst kan lämna intresseanmälan om det genom att prata med en medarbetare inom hemtjänsten eller sin vårdcentral.

I dagsläget har vi placerat ut ett femtiotal läkemedelsgivare över större delen av Eskilstuna och flera är på gång. Jag ser det här som ett sätt att få våra brukare att känna sig självständiga och fria i sin vardag. Dessutom har både avvikelserna och larmen i vårt digitala signeringssystem blir färre med digital läkemedelsgivare, säger Nathalie Rydelius, systemadministratör för läkemedelsgivarna på vård- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer om digital läkemedelsgivare

Shadan Gafouri

Projektledare Modellkommunsarbetet

Uppdaterad: 18 oktober 2021