Årskurs tre prioriteras för skolförlagd undervisning på gymnasieskolan

19 april 2021

Skolchefen för kommunala gymnasieskolan har i dag, efter samråd med smittskyddsläkaren på Region Sörmland, beslutat att fortsätta med distansundervisning. Skolförlagd undervisning för elever i årskurs 3 prioriteras.

Från och med 1 april upphörde Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande distansundervisning på gymnasiet. På grund av smittläget rekommenderade smittskyddsläkaren regionens gymnasieskolor att fortsätta bedriva närundervisning i begränsad omfattning.

Just nu är smittspridningen hög i åldersgruppen gymnasieungdomar och därför kommer gymnasiets undervisning i Sörmland även fortsättningsvis vara en blandning av skolförlagd undervisning och distansundervisning. Eleverna i årskurs 3 kommer att prioriteras så att de har så mycket skolförlagd undervisning som möjligt. Årskurs 1 och 2 fortsätter även de med varvad skolförlagd undervisning och distansundervisning.

Hur undervisningen fram till sommaren kommer att se ut avgörs av skolornas förutsättningar att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridningen. Det kan alltså se olika ut på olika skolor. Vi gör en kontinuerlig uppföljning av smittläget och nya beslut kan komma om förutsättningarna förändras. Distansundervisningen kan både öka och minska.

Eskilstuna kommunala gymnasieskola har under hela läsåret haft en blandning av skolförlagd undervisning och distansundervisning på grund av de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Sörmland utarbetat. Gymnasiesärskolan, resursenheterna och yrkesprogrammens yrkesämnen omfattas inte av distansstudierna. Även introduktionsprogrammen har till stor del sin verksamhet skolförlagd. Dessutom görs undantag för elever med behov av stöd samt examinationer i olika kurser.

Uppdaterad: 22 april 2021