Planerade driftstopp för fjärrvärme i Skiftinge

15 april 2021

Eskilstuna Energi och Miljö förbättrar fjärrvärmenätet i Skiftinge och kommer att behöva stänga av värme och varmvatten vid olika tillfällen i april och maj.

Karta som visar var det kommer vara driftstopp.

Under våren förbättrar Eskilstuna Energi och Miljö fjärrvärmenätet för dig som bor eller verkar i Skifting. Arbetat med att gräva ner de nya rören har pågått i några månader.

För att kunna koppla in de nya fjärrvärmerören måste nu värmen och varmvattnet stängas av under april och början av maj.

Under avstängningarna har bostäder och fastigheter i berörda område varken tillgång till värme eller varmvatten, endast kallvatten.

– Alla berörda fastigheter har fått information från oss, i form av informationsblad i brevlådorna eller i trappuppgången. Vi förstår att många kunder kan uppleva driftavbrotten besvärliga och ber om överseende, säger Nicklas Hansson som är distributionschef på Eskilstuna Energi och Miljö.

Avstängningar

Område 1 & 2
28 april, 07.00–21.00
5 maj, 07.00–17.00

Uppdaterad: 22 april 2021