Biståndskontoret flyttar

14 april 2021

Biståndskontoret kommer att flytta från Värjan och bibliotekshuset för att samla all sin verksamhet. Den nya adressen gäller från och med 3 maj.

Den nya besöksadressen från och med 3 maj är: Drottninggatan 16A, våning 5.

Den nya postadressen är: Vård- och omsorgsförvaltningen, Biståndskontoret, Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna.

Biståndshandläggarna kommer att vara tillgängliga via telefon som vanligt, men under vecka 18, 3 – 7 maj kan biståndskontoret inte ta emot spontanbesök. Besökare hänvisas då till telefon eller e-post, direkt till handläggaren eller 016-710 21 00 eller vfbistand@eskilstuna.se

Besökare uppmanas att notera sin besöksadress vid inbokade möten. Eventuellt kommer möten att genomföras i Värjan hela maj.

Monica Helmisaari

Biståndschef

Telefon:

Uppdaterad: 4 juni 2021