Coronarapport 8 april 2021

8 april 2021

Smittspridningen av covid-19 ökar. I Eskilstuna har 376 nya fall inrapporterats vecka 13 enligt Region Sörmland.

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Eskilstuna och i länet i stort, uppger Region Sörmland. ​

I Sörmland har 1 343 nya fall inrapporterats under vecka 13, vilket är 165 fler fall än veckan innan. Eskilstuna har 376 nya fall, vilket är en ökning med 57 fall.

Vaccination

Vaccination av brukare med hemtjänst och/eller hemsjukvård är avslutad. Nyinskrivna brukare fångas upp via kommunen för vaccinering på vårdcentralen.

Region Sörmland har sedan 8 mars pausat vaccineringen av brukare på LSS-boenden för att prioritera äldre invånare, men hoppas kunna återuppta vaccineringen inom ett par veckor.

Förskola och skola

Ekenhillsvägens förskola är stängt t o m fredag 9 april ​på grund av att fler personal är bekräftade med smitta. ​

Skolorna har för närvarande påsklov men under förra veckan en ökad smittspridning på såväl lågstadiet som gymnasiet. Hybridundervisningen ​för årskurs 7–9 är förlängd t o m 7 maj.​

Gymnasiet har förlängt sin hybridundervisning två veckor till ​efter påsklovet, 25 april.

Läs hela rapporten här! Pdf, 436 kB.

Håll i och håll ut!

Det är fortsatt angeläget att följa de råd och rekommendationer som finns.

  • Tvätta händerna med tvål ofta och noga
  • Håll dig hemma om du är sjuk. Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att vara hemma från det att någon får symtom som kan stämma med covid-19.
  • Jobba hemifrån om möjligt
  • Undvik trängsel
  • Undvik resor
  • Begränsa antalet nya när kontakter och umgås endast med de som nu normalt träffar.
Uppdaterad: 22 april 2021