Rekarnegymnasiet startar samarbete med Generation Pep

7 april 2021

Rekarnegymnasiet satsar stort på sin hälsoprofil och har därför anslutit sig till Generation Pep, som arbetar för att stärka och förbättra barns och ungdomars hälsa.

Tonåringar är den grupp av barn som är mest stillasittande och som i lägst utsträckning når rekommendationerna kring dagsintaget av frukt, bär och grönt. Det är därför angeläget att arbeta med just tonåringars levnadsvanor och försöka främja mer hälsosamma levnadsvanor för den här gruppen.

Rekarnegymnasiet börjar därför arbeta med Generation Peps digitala stöd Pep Skola. Generation Pep Skola ska hjälpa Rekarnegymnasiet i det systematiska kvalitetsarbetet för att fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ska bli en naturlig del av skoldagen för alla elever. Det finns ett stort behov av att ta ett bättre grepp om gymnasieskolan och i och med samarbetet med Rekarnegymnasiet får Generation Pep möjligheten att bättre förstå hur gymnasieskolor kan arbeta med Pep Skola.

– Hälsoprofilen är viktig för oss på Rekarnegymnasiet och med detta stöd tar vi ytterligare ett steg i den riktningen. Våra medarbetare har redan fått träffa Carolina Klüft som är verksamhetsansvarig och projektledare Marie Harding på Generation Pep. Vi ser verkligen fram mot att få arbeta mer tillsammans med dem, säger Jens Axdorph, rektor på Rekarnegymnasiet.

– Vi har arbetat med Generation Pep skola nu i flera år och vi har sett att framför allt grundskolor har använt sig av verktyget på ett mycket aktivt sätt och där många lyckats väldigt bra i att förbättra sitt systematiska hälsoarbete. Tillsammans med Rekarnegymnasiet ska vi titta närmare på hur även gymnasieskolor kan använda Pep Skola och därmed också utveckla stödet till gymnasieskolor så att det blir än bättre, säger Marie Harding projektledare för Generation Pep Skola.

Uppdaterad: 22 april 2021