Ekenhillsvägens förskola håller stängt ytterligare en vecka

5 april 2021

På grund av personalbrist förlänger Ekenhillsvägens förskola stängningen till och med den 9 april.

Beslutet är fattat av förskolenämndens ordförande den 5 april då fler av personalen blivit positivt testade för Covid-19 och det inte går att bedriva verksamheten med den kvarvarande personalstyrka. Förskolan erbjuder omsorg till de barn som har vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner samt barn i behov av särskilt stöd.

Uppdaterad: 22 april 2021