Coronarapport 25 mars—1 april

1 april 2021

Smittspridningen ökar kraftigt. Region Sörmland förlänger därför de lokala allmänna rekommendationerna i Sörmland till och med 2 maj.

Under vecka 12 har totalt 1 178 nya fall med bekräftad covid-19
inrapporterats i Sörmland. Det är en ökning med 182 fall jämfört med föregående vecka.

Eskilstuna har 319 nya fall, vilket är en ökning med 61 fall jämfört med föregående vecka.

Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter är smittoläget lågt och under kontroll med endast en (1) bekräftad smittad (inom hemtjänst)

Vaccination av brukare med hemtjänst och/eller hemsjukvård pågår,
både på vårdcentraler och i hemmet.

Hybridundervisningen för årskurs 7–9 är förlängd till och med 7 maj och på gymnasiet förlängs den delvisa distansundervisningen till och med 23 april — efter samråd med smittskydd.

Serveringsställena har begränsade öppettider och dessa föreskrifter förlängs till 3 maj.

Läs hela rapporten! Pdf, 365 kB.

Uppdaterad: 22 april 2021