Fortsatt hybrid- och distansundervisning

29 mars 2021

Smittskyddsläkaren i region Sörmland rekommenderar högstadie- och gymnasieskolor att fortsätta bedriva närundervisning i begränsad omfattning.

Rekommendationen gäller trots den nationella rekommendationen om återgång till närundervisning. Det beror främst på att smittspridningen för närvarande ökar snabbt i länet och fler nya fall av covid-19 har förekommit de senaste veckorna.

Distansundervisningen på gymnasiet fortsätter till 25 april och hybridundervisningen på grundskolan åk 7–9 till den 7 maj. Syftet är att fortsätta bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 i Sörmland.

Hybrid- och distansundervisning fortsätter tills vidare enligt samma förutsättningar som tidigare. Samtidigt kommer en noggrann analys av läget göras och ett nytt beslut om när utökad närundervisning kan ske kommer att tas i samråd med smittskyddsläkaren på Region Sörmland.

Elever i behov av stöd möjlighet att få närundervisning och besluten gäller inte grund- och gymnasiesärskolan.

Uppdaterad: 22 april 2021