Ekenhillsvägens förskola stänger på grund av personalbrist

29 mars 2021

På grund av personalbrist kommer Ekenhillsvägens förskola att stänga från och med 30 mars.

Beslutet är fattat av förskolenämndens ordförande den 29 mars 2021 utifrån at personal blivit positivt testade för Covid-19 och det inte går att bedriva verksamheten med den kvarvarande personalstyrka.

Det betyder att vårdnadshavare med barn på förskolan själva behöver ordna med omsorg för sina barn. Stängningen gäller till och med tisdag den 6 april.

Vi är medvetna om att det här snabba beslutet kan innebära besvär och omställning för vårdnadshavarnas vardag. Vi hoppas på överseende med det och att vi tillsammans kan hjälpas åt att lösa den uppstådda situationen på bästa sätt.

Eskilstuna kommun kommer erbjuda barnomsorg till de barn som har vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner samt barn i behov av särskilt stöd. Alla vårdnadshavare får närmare information från sin rektor under dagen.

Uppdaterad: 22 april 2021