Eskilstuna kommun

Miljardinvestering väntas ge 500-600 nya jobb i Eskilstuna

25 mars 2021

Fasad på en grå byggnad.

Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder kronor i en industrianläggning i Svista. Etableringen är unik och väntas skapa förutsättningar för mellan 500–600 arbetstillfällen.

Etableringen i Eskilstuna är företagets första investering och produktionsanläggning utanför Kina där anläggningen i Eskilstuna enligt företaget ska utvecklas till deras europeiska huvudkontor.

– Eskilstuna tar nu platsen som en central del i elektrifieringen av transportsektorn. Inte bara i Sverige utan i Europa. Vi har ännu en gång visat att vi är att räkna med för etableringar av nya företag såväl som befintliga företag att växa. Jag ser gärna att vi blir ett kluster av företag inom området elektrifiering, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun.

Strategisk placering

Eskilstunas strategiska logistikläge och möjligheten till att använda hållbara transporter för råvaror via Eskilstuna kombiterminal har vägt tung i valet av etableringsort för Senior. En annan anledning är tillgången till den tekniska kompetens som finns i regionen.

Även möjligheten till att använda fossilfri el i större utsträckning än i andra länder har varit en anledning till företagets val av investering i Sverige och Eskilstuna. Det skapar förutsättningar till att få ett lågt koldioxidavtryck i tillverkningen.

500–600 nya arbetstillfällen

Utvecklingen i Sverige och i Eskilstuna kommer att ske i tre etapper. I en första fas hyr företaget en 13 900 m² stor lokal av fastighetsbolaget Nyfosa i Svista industriområde.

En avsiktsförklaring har tecknats mellan Eskilstuna kommun, Nyfosa och Senior om 120 000 m² mark i anslutning till nuvarande lokal i Svista för att kunna förverkliga en expansion i kommande faser.

Planen är att produktionsanläggningen år 2025 ska vara cirka 70 000 m² och skapa förutsättningar för mellan 500–600 direkta nya arbetstillfällen samt ett stort antal indirekta arbetstillfällen.

Pressmeddelandet i sin helhet

Uppdaterad: 28 juni 2022