Dialog om distansundervisning på gymnasiet

25 mars 2021

Den nationella rekommendationen om delvis distansundervisning upphör 1 april. Gymnasieskolan tar dialog med Region Sörmland om hur undervisningen ska genomföras i Eskilstuna.

Den nationella rekommendationen om delvis distansundervisning upphör 1 april meddelande utbildningsministern torsdagen 24 mars. Möjligheten att gå över till distansundervisning finns även fortsättningsvis om behov finns utifrån en smittrisk. Ett sådant beslut fattas i så fall av huvudman och regionens smittskyddsläkare.

- Kommunala gymnasieskolan har en nära dialog med Region Sörmlands smittskyddsläkare. Vi kommer nu göra en bedömning med Region Sörmland av smittläget och hur vi ska bedriva undervisning efter påsklovet, säger Monica Widelund, skolchef för gymnasieskolan.

Utbildningsministern uppmanade också huvudmännen att göra ett omtag för att smittsäkra skolmiljön ytterligare.

- Det är en tydlig uppmaning som vi tar med oss i vår planering, säger Monica Widelund.

Även om gymnasieskolorna får öppna är det viktigt att de allmänna råden för minskad smittspridning fortsätter att följas. Såväl vuxna som elever ska: hålla avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid minsta symtom samt hålla umgänget till en lite krets.

Uppdaterad: 22 april 2021