Avgiftskontroll förskola och fritids mars-april

22 mars 2021

Eskilstuna kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de hushåll som har sina barn i förskolan och på fritidshem betalar rätt avgift.

Kontrollen är en rättvise- och trygghetsfråga att alla hushåll ska betala rätt avgift enligt den taxa som finns. Den genomförs i år under mars-april.

Så här görs kontrollen

Alla vårdnadshavare ansvarar för att meddela kommunen sitt hushålls månadsinkost av tjänst samt när inkomsten förändras. Som hushåll räknas även en samborelation.

I kontrollen jämförs de lämnade inkomstuppgifter med den taxerade årsinkomsten som Skatteverket samlar in varje år. Årsinkomsten enligt skatteverkets uppgifter delas med 12 vilket ger den genomsnittliga månadsinkomsten under året.

Kontrollen sker med två års fördröjning. Under våren 2021 handlar avgiftskontrollen om taxeringsåret 2019.

Mer information

Här kan du läsa mer om avgiftskontrollen.

Information in other languages

Uppdaterad: 22 april 2021