Är det dags att besikta din cistern för brandfarlig vätska, eldningsolja eller spillolja?

22 mars 2021

Glöm inte att skicka in rapporten från besiktningen till miljökontoret så snart du har fått den.

Du måste kontrollbesikta din cistern regelbundet med hjälp av en ackrediterad firma. Genom besiktningen får du ett kvitto på att cisternen är tät och fungerar som den ska. S-cisterner ska besiktas minst vart sjätte år och K-cisterner ska besiktas minst var tolfte år. Vilket år som din cistern ska besiktas brukar framgå av en kontrollskylt på cisternen.

Kontakta miljökontoret 016-710 10 00 om du vill veta mer.

Här kan du läsa mer om cisterner

Uppdaterad: 4 oktober 2021