Coronarapport 4 mars 2021

4 mars 2021

Smittspridningen ökar i länet och kommunen, uppger Region Sörmland.

Sörmland har 597 nya fall med bekräftad covid-19 inrapporterade. Det är en ökning med 137 fall. Eskilstuna har 226 nya fall (+36).

Inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har vi endast ett registrerat fall av bekräftad covid-19 (i hemtjänst).

Vaccinationsarbetet löper enligt plan. Förra veckan påbörjades vaccination på LSS-boenden samt ytterligare totalt 1 500 medarbetare, som arbetar med äldre samt medarbetare inom funktionshinderområdet. För vaccinering av brukare är det just nu fokus på hemtjänst.

Läs hela rapporten Pdf, 339 kB.

Uppdaterad: 4 juni 2021