MENY
Eskilstuna kommun

Policy kring inköp och upphandling

Eskilstuna kommun och Eskilstuna kommunföretag har en handlingsplan som gäller vid inköp, vilken presenteras nedan. 

Vid anskaffning av varor och tjänster skall kommunen och de kommunala bolagen utnyttja sin storlek som köpare genom samordnad upphandling.

 • Kommunens enheter är skyldiga att känna till och använda de upphandlingsavtal (ramavtal) som finns tillgängliga, liksom avtal tecknade lokalt.

All upphandling skall ske enligt gällande lagar och bestämmelser och enligt kommunens och de kommunala bolagens krav.

 • LOU föreskriver, att principerna för affärsmässighet, konkurrens och objektivitet skall följas.
 • Direktiven om miljöhänsyn och miljöpolicy skall följas.
 • Kommunens och de kommunala bolagens företrädare skall uppträda på ett affärsetiskt sätt.
 • Fastställda beloppsgränser för anskaffnings- och inköpsbeslut (delegation) skall följas.

All upphandling skall ske i nära samverkan mellan inköpare och användare.

 • Representanter för användarna skall ingå i speciella referensgrupper med uppgift att föra fram synpunkter och önskemål inför en upphandling och löpande under avtalsperioden.
 • Användarna skall. om det finns synpunkter på avtalen, snarast informera upphandlingshandläggaren eller referensgruppen.
 • Användarna skall ge förslag på nya avtal för varor och tjänster som kan vara av intresse.
 • Upphandlingsenheten har överblick och kännedom om andra enheters behov och skall kontaktas för samverkan i upphandlingar.

All upphandling skall baseras på en helhetssyn (koncernnyttan) och på professionalism.

 • Planering och god framförhållning skall vara regel för alla som har ett ansvar för inköp av varor, tjänster och entreprenader i verksamheten.

Innan ett uppdrag om upphandling påbörjas måste ett beslut ha fattats enligt delegationsordning.

 • Efter det att anbudsförfarandet inletts kan i princip ett upphandlingsuppdrag inte ändras. En upphandling kan ej avbrytas om inte särskilda skäl föreligger.

Hur fungerar upphandling?

Hos Konkurrensverket kan du läsa mer om hur offentlig upphandling går till och vad lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär.
Läs om offentlig upphandling på konkurrensverket.selänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag-fredag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Östra Torget, Brogatan 13, Torshälla

Mirja Saarväli
Upphandlingschef