Problem med viss e-post

Vi har för tillfället problem att skicka ut viss e-post till främst hotmail.com, live.com, msn.com och outlook.com. Du kan alltid ringa Eskilstuna direkt på 016-710 10 00 eller använda en alternativ e-postadress. Du kan även kontakta oss via vår Facebooksida.

MENY
Eskilstuna kommun

Miljöanpassad upphandling

Mål och styrning

I Eskilstuna kommun arbetar vi med att ställa miljökrav i upphandlingar sedan början av 1990-talet. Kommunfullmäktige antog redan 1995 riktlinjer för miljöanpassad upphandling. Riktlinjerna uppdaterades 2006 och utvecklades då till att även omfatta krav på godtagbara sociala förhållanden vid produktion av varor.

 

Upphandling och inköp – två delar i en process

Miljökrav ställs på såväl leverantörer som på varor och tjänster vid upphandlingar. Ofta upp­handlas flera likvärdiga varor så att ett visst urval finns för verksamheterna. Det kan gälla t ex storlekar på förpackningar eller liknande. 

Vid de faktiska inköpen till verksamheterna har inköparna möjlighet att välja ur det upphand­lade sortimentet så att produkterna passar in i verksamheten. De har då ansvar att faktiskt köpa in de miljöanpassade varor som finns upphandlade. För att de miljöanpassade varorna ska vara lätta att hitta så presenteras de tydligt på prislistor och beställningslistor.

 

Vilka produkter är miljöanpassade?

Exempel på miljöanpassade varor som kommunen har upphandlat är rengöringsmedel, tvätt­medel, diskmedel och liknande, där många av produkterna är miljömärkta. Inom livsmedel finns KRAV-märkta produkter inom i stort sett alla varuområden t ex mjölk och andra mejeriprodukter, knäckebröd, frukt och grönt, kött och fisk. Kaffet är Krav- och/eller Rätt­visemärkt, vilket innebär att de sociala förhållanden vid produktionen är godtagbara.

Kontorspapper, tågresor, datorer och bildskärmar, bilar, möbler för skola och förskola är några andra exempel på varor där kommunen ställt miljökrav. På mobiltelefoner är låg strålning en faktor som bedömts.

Uppföljning - Hur mäts de miljöanpassade inköpen?

Många av våra leverantörer kan lämna bra statistik över inköp som gjorts, även för de miljö­märkta varorna. I vissa varugrupper har kommunen själv gjort bedömningen att en vara är såpass bra för miljön att den ska redovisas som miljöanpassad även om den inte är  miljömärkt. För att kunna redovisa dessa inköp finns ett särskilt tillvägagångssätt i samband med kontering och redovisning som resulterar i ett ”grönt nyckeltal”. År 2008 var ca 7% av de totala inköpen miljöanpassade.

 

Utvärdering – Vilken miljönytta erhålls av de miljöanpassade inköpen?

Om miljömärkta och miljöanpassade varor köps in till verksamheterna så minskar använd­ningen av farliga ämnen i produktionen. Det betyder också att varan inte är skadlig vid normal användning och det underlättar för återvinning när varan inte ska användas längre. En miljöanpassad vara har också mindre utsläpp av växthusgaser.

Vi bedömer att de miljöanpassade inköpen bidrar till flera nationella miljömål, t ex:

  • Minskad klimatpåverkan.
  • Giftfri miljö.
  • Levande sjöar och vattendrag.
  • Ett rikt odlingslandskap
  • Ett rikt växt- och djurliv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Eskilstuna direkt

Eskilstuna kommuns kontaktcenter

Öppettider

Besökstid Eskilstuna
Måndag-torsdag 07.45-16.30
Fredag 07.45-16.00

Besökstid Torshälla
Måndag 10.00-19.00
Tisdag-fredag 10.00-16.30

Telefontid
Måndag-fredag 07.30-17.00

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Kvarnen, Storgatan 26, Torshälla

Mirja Saarväli
Upphandlingschef