MENY
Eskilstuna kommun

Sota själv

Om du vill sota själv måste du ansöka och skicka in din ansökan till räddningstjänsten. Ansökan ska innehålla fastighetsbeteckning, fastighetens adress, fastighetsägare, personnummer på ägare och rengöringsobjekt. Du måste även ange din kompetens när det gäller rengöring och sotning.

Blankett - ansökan för att sota själv.

Grunder för beslut till sotning i egen regi

Det är endast du som fastighetsägare som ges möjlighet till sotning i egen regi. Du som ska sota själv ska vara bosatt i fastigheten och det gäller även fritidshus.

Du måste ha nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd för att få sota i egen regi. Du måste antingen uppvisa ett utbildningsbevis från en utbildning som kommunen godkänt eller på annat sätt vidimera dina kunskaper. Exempel på godkänd utbildning är SBF:s (Svenska Brandskyddsföreningen)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kurs som även godkänts av SRV (Statens räddningsverk) och Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En brandskyddskontroll enligt SRVFS (Statens Räddningsverks Författningssamling) 2004:5 ska utföras innan sotning i egen regi kan starta. Där ska fastighetens status ur brandskyddssynpunkt, utrustning och sotningsjournal kontrolleras och dokumenteras. Du som fastighetsägare beställer brandskyddskontrollen hos skorstensfejarmästaren.

Övriga rutiner

Det ska finnas en sotningsjournal där du som fastighetsägare ska registrera varje rengörings/sotningstillfälle. Journalen ska vara tillgänglig vid brandskyddskontroller av anläggningen eller visas upp om räddningstjänsten ber om det.

Här finns formulär för sotningsjournal.

Om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att rengöring/sotning inte sker på ett från brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt återkallas möjligheten till sotning i egen regi.

Innan medgivandet återkallas ska ägaren ges möjlighet att rätta till eventuella brister.  

Utbildning

Svenska brandskyddsföreningen genomför utbildningar för sotning i egen regi. Brandskyddsföreningen Södermanlands webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Räddningstjänsten
Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.00

Kontakt

016-710 74 00
Skicka e-post
016-14 50 45