MENY
Eskilstuna kommun

Miljökrav för småbåtshamnar

Småbåtshamnars miljöpåverkan kontrolleras genom tillsynsbesök av miljökontoret.

Lagkrav på spolplatta

Småbåtshamnar ska ha en spolplatta ansluten till en reningsanläggning eller ha ett avtal med närliggande hamn som har en anläggning för att giftiga ämnen inte ska hamna i mark och vatten. Till exempel följer giftiga färgflagor från gamla färglager med spolvattnet.

Spolplattan är en anmälningspliktig verksamhet, så kontakta alltid Miljökontoret innan ni anlägger en spolplatta för att diskutera hur den kan utformas.

Miljökontoret skriver ett beslut om skyddsåtgärder och andra villkor för driften. Småbåtshamnen är ansvarig för hur anläggningen är utformad och hur den sköts. Spolplattan kan också kräva bygglov som hanteras av Stadsbyggnadsförvaltningen.

Så utformar du spolplattan

En spolplatta ska ha en hård yta av betong eller annat beständigt, slätt material med avrinning mot en gallerförsedd uppsamlingsränna. Spolplattan ska vara så stor att allt spillvatten från de båtar som spolas av hamnar på plattan. Spolplattan ska ha en slamavskiljare och finfilter för att fånga upp de mindre partiklarna. Hur stor slamavskiljaren ska vara avgörs av förväntat vattenflöde. Spolplattan ska vara försedd med en reningsanläggning. Efter sista reningssteget ska det finnas en provtagningsbrunn.

Krav på egenkontroll

Alla småbåtshamnar med tvättanläggning behöver ha skriftliga rutiner för skötsel och underhåll av tvättanläggningen. Ni behöver dokumentera alla kontroller och åtgärder och kunna visa dem för Miljökontoret. Exempel på saker att dokumentera:

  • Antal tvättade båtar
  • Förbrukning av vatten
  • Förbrukning av kemikalier
  • Datum för tömning av slamavskiljare och filterbyte
  • Uppkomna mängder farligt avfall
  • Analysrapporter (resultatet från provtagningen av spillvattnet från tvättanläggningen)

Småbåtshamnar/bryggor behöver ha en egenkontroll med utsedd miljöansvarig, som i sin tur ska informera båtplatsinnehavare om verksamhetens miljörisker och om hur dessa ska förebyggas och kontrolleras.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84