MENY
Eskilstuna kommun

Kort om övergripande krav

Exempelbild

Här kan du läsa en kortfattad beskrivning om vad miljöbalken ställer för krav på ansvariga för skol/förskoleverksamhet och på fastighetsägare för lokaler där sådan verksamhet bedrivs. Detaljerad information om olika krav som ställs kan du hitta om du klickar dig vidare i listan till vänster.

Om miljöbalken

Sveriges lag om miljö och hälsa är miljöbalken. Dess huvudsyfte är att ge nuvarande och kommande generationer en god och hälsosam miljö. Miljöbalken är tydlig med att den som driver en skol/förskoleverksamhet bär ansvaret för att verksamheten inte orsakar någon form av skada på barn och elevers hälsa eller på miljön. Det innebär att du som är ansvarig för en skol/förskoleverksamhet måste ha kunskap om hur du uppfyller miljöbalkens bestämmelser.

Du som ansvarar för skol/förskoleverksamhet

Den som ansvarar för verksamheten ska ha goda kunskaper om hur den påverkar barns och elevers hälsa och miljön och ska även arbeta förebyggande i dessa frågor. Det finns dessutom tydliga krav på att verksamheten ska ha ett skriftligt så kallat egenkontrollprogramöppnas i nytt fönster. Egenkontrollprogrammet ska bland annat visa hur ansvaret i verksamheten och är fördelat och vilka rutiner som finns för att förebygga risker för hälsan och miljön.

Du som fastighetsägare

Fastighetsägaren och den som hyr ut lokaler till en skol/förskoleverksamhet har också ansvar för hälso- och miljöskyddsfrågor. Ansvaret kan variera beroende på avtal och gränsdragningslistor mellan verksamheten och fastighetsägaren/förvaltaren/hyresvärden. Därför är det viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning for fastighetsfrågor.

Miljökontorets roll

Miljökontoret har ansvar för tillsyn av bland annat skol/förskoleverksamheter. Det innebär att miljökontoret ska kontrollera att bestämmelser i miljöbalken följs och på så sätt säkerställa en god hälsa och miljö för barnen/eleverna.

Om verksamheten och fastighetsägaren har olika uppfattning om något som rör inomhusmiljön kan miljökontoret agera som oberoende part. Miljökontoret kan bedöma om åtgärd krävs och vid behov fatta beslut med krav om åtgärder.

Arbetsmiljö ingår inte

I miljöbalken ingår inte arbetsmiljöfrågor, har du frågor om detta så kan du vända dig till Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det finns däremot många likheter i kraven på arbetsmiljön och på miljöbalkens krav, vad gäller utformning och innehåll. Samordna gärna ert systematiska arbetsmiljöarbete med kraven på egenkontroll enligt miljöbalken, egenkontroll enligt livsmedelslagen, brandskyddskontroll etc.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84