MENY
Eskilstuna kommun

Kemikalier och avfall

Exempelbild

Kemikalier

Kemikalier som är miljö- och/eller hälsofarliga är märkta med en orange symbol eller en röd kvadrat med en bild i, så kallad farosymbol. Exempel på faroklassade produkter är maskindiskmedel, fixervätska för teckningar, målarfärger, tändvätska, aceton etc. Dessa produkter ska vara inlåsta när de inte används och de ska även vara tydligt märkta med skyddsanvisning, innehållsuppgifter och doseringsanvisning.

Ni ska alltid arbeta med att minska användningen av faroklassade kemikalier. Kemiska produkter som har ett mindre farligt alternativ ska bytas ut. Verksamheten ska ha rutiner kring sin kemikaliehantering.

Säkerhetsdatablad och förteckning

För faroklassade kemiska produkter ska det finnas säkerhetsdatablad lätt tillgängligt. Säkerhetsdatablad kan fås av leverantören och kan ofta även laddas ner från återförsäljarens hemsida.

När fler än 5 faroklassade kemikalieprodukter förvaras i samma utrymme ska även en kemikalieförteckning finnas i utrymmet. En kemikalieförteckning ska lista följande om produkterna:

  1. Produktens namn,
  2. Omfattning och användning av produkten (hur mycket och till vad),
  3. Information om produktens hälso- och miljöskadlighet, samt
  4. Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Ett tips är att även skriva med produkternas faro- och skyddsangivelser eller riskfraser. På så vis är det lätt att snabbt få informationen om vad som ska göras vid eventuella tillbud eller olyckor.

Avfall

Verksamheten måste ha tillgång till ett avfallsutrymme. Förpackningar och annat avfall som uppstår i verksamheten får inte slängas tillsammans med hushållssopor eller i återvinningsstationer. Ska ni kompostera ert matavfall ska det anmälas till miljökontoret på en särskild blankett. Läs mer om kompostering häröppnas i nytt fönster.

Farligt avfall

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall och måste hanteras separat. Om verksamheten ska transportera bort det farliga avfallet själv ska detta först anmälas till Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Verksamheten måste även se till att det farliga avfallet lämnas till en godkänd mottagare, eller hämtas av en godkänd transportör. Spara kvitton/transportdokument för att visa att det farliga avfallet har hanterats rätt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84