MENY
Eskilstuna kommun

Ventilation

Vi vistas mycket inomhus och luften i en lokal förorenas hela tiden av ämnen från inredning, byggmaterial, människokroppen osv. Dålig luftkvalitet kan exempelvis leda till allergiska besvär, huvudvärk, trötthet, klåda och irritationer i ögon och luftvägar. För att minska risken för hälsorelaterade besvär ska ventilationen ha tillräcklig kapacitet och även regelbundet kontrolleras och underhållas.

Kontroll av ventilationen

Fastighetsägaren är skyldig att regelbundet kontrollera fastighetens ventilationssystem med hjälp av en behörig besiktningsman. Detta kallas för att göra en obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK. I skolverksamhet ska OVK göras vart tredje år. Att OVK:n är gjord utgör ingen garanti för att luftkvaliteten är god. Detta eftersom kontrollen dels följer de krav som gällde när huset byggdes, men även för att den inte tar hänsyn till antalet personer som vistas i lokalen. OVK är dock ett kvitto på att åtminstone någon form av underhåll av ventilationen har gjorts och är därigenom ett slags minimikrav.

Misstanke om dålig luftkvalitet

Om ni misstänker att ventilationen inte fungerar eller att luftomsättningen är för låg i förhållande till antalet personer som vistas i lokalen ska ni säga till fastighetsägaren. Denne kan då mäta aktuella luftflöden som ni sedan kan jämföra med de riktvärden som Folkhälsomyndigheten har för luftflöden.

Vilka luftflöden gäller?

Ventilationens luftflöden ska vara anpassade till hur många som vistas i lokalen samt hur stor lokalen är. Uteluftsflödet bör vara minst 7 liter per sekund per person, med ett tillägg på minst 0,35 liter per person per kvadratmeter. Läs mer om ventilation på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vädra gärna!

Passa gärna på att vädra under tiden ni är ute eller när ett rum står tomt. Ställ då helst upp flera fönster på vid gavel för att framkalla korsdrag. Detta görs endast under en kortare stund, max fem minuter, för att uppnå bästa effekt men samtidigt inte slösa för mycket energi.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84