MENY
Eskilstuna kommun

Temperatur, buller och fukt

Temperatur

Temperaturen är viktig för att vi ska trivas inomhus. Olika personer har ofta olika uppfattningar om vad som är en behaglig inomhustemperatur. De flesta människor uppfattar dock en inomhustemperatur på 20-23°C som behaglig.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden som gäller inomhus:

minst 18 °C (20 °C för känsliga grupper)

högst 24 °C (26 °C tillfälligt)

Vid extrema väderförhållanden, såsom vid tillfälliga höga temperaturer utomhus, gäller inte riktvärdena för temperatur inomhus.

Läs mer om temperaturer på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informationen på hemsidan gäller även för skol/förskoleverksamheter.

Buller

Ljud från verksamheten, till exempel bulleralstrande installationer och aktiviteter i allmänhet, kan utgöra en olägenhet och vara direkt skadligt för hörseln. Skol/förskoleverksamheten måste kontinuerligt arbeta med att hålla ljudnivåerna nere. Det kan göras bland annat med ljuddämpande material i lokaler, inredning och installationer men också genom pedagogiken.

Ljud från installationer, till exempel ventilationen, får inte vara för högt. Om ljudet från en installation överstiger 30 dB(A) bedöms det oftast som en olägenhet. Om ni upplever problem med detta ska ni be er fastighetsägare/förvaltare/hyresvärd att mäta och åtgärda eventuella problem.

Fukt

Fuktskador i en byggnad innebär en stor hälsorisk. Fukt kan göra att mögel och bakterier växer till, som i sin tur kan ge ifrån sig kemiska ämnen. Fukt kan också leda till att kemiska ämnen avges från uppluckrat byggmaterial. Om man är observant på missfärgningar, avvikande lukt, bubblor i golv- eller väggmatta, kakelplattor som släpper eller liknande och dessutom håller koll på att fasaden är välskött och att hängrännor och stuprör är rena och funktionella är chansen större att fuktskador åtgärdas i tid. Kontroller av fastighetens skick ingår i er fastighetsägares/förvaltares/hyresvärds egenkontroll. Risk för fukt är lämpligt att kontrollera vid till exempel skyddsronder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84