MENY
Eskilstuna kommun

Städning

För att säkerställa en god luftkvalitet och inomhusmiljö för barn och elever är det viktigt att klassrum, lekrum, vilrum, grupprum, korridorer och övriga utrymmen städas när de har använts. Används rummet varje dag så behöver det städas varje dag. Det handlar inte bara om att avlägsna smuts som följer med utifrån utan också för att bli av med föroreningar som utsöndras från människokroppen och från inredningen.

Varför det är viktigt med städning

Ändamålet med städning är att minska en rad föroreningar från inomhusmiljön. Damm kan innehålla många olika ämnen som kan påverka människors hälsa negativt, t.ex. kvalster, bakterier och virus, pollen, pälsdjursallergen och fibrer från textilier. Det kan även finnas hormonstörande ämnen som mjukgörare i plaster och flamskyddsmedel från elektronik och textilier. Allergiker är särskilt utsatta.

Både det luftburna dammet och det som finns på golv, hyllor, armaturer m.m. har betydelse för luftkvaliteten. Luftburet damm som inte ventileras bort deponeras på ytor i lokalen och virvlas upp och blir inandningsbart igen vid aktiviteter i rummet.

Tänk på att det är viktigt att städningen omfattar både ytor såsom golv, bord, bänkar, hyllor och liknande, men även ytor man ofta tar på med händerna såsom lysknappar och handtag.

Förutsättningar för en bra städning

Ordning och reda underlättar städningen. En genomtänkt möblering kan påverka möjligheten till ett gott städresultat. För att undvika onödig dammansamling bör material, leksaker, madrasser och liknande förvaras i till exempel skåp med stängbara dörrar. Ju mer material som förvaras på öppna ytor, desto mer damm har möjlighet att ansamlas. Mycket uppvirvlade dammpartiklar kan medföra att luften upplevs torr, men självklart kan det även finnas andra orsaker till det.

Städmetoder

Ta reda på vilken städmetod som krävs för golven. Olika golvtyper kräver olika städmetoder och fel metod kan förstöra golvet och leda till hälsoproblem. Exempelvis kan golven luckras upp och börja damma. Välj ett rengöringsmedel som är anpassat till det material som ska rengöras och tänk på att inte överdosera. Att det luktar nystädat innebär inte nödvändigtvis att det är rent. Rena lokaler luktar normalt sett inte om man inte använder parfymerade rengöringsmedel.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84