MENY
Eskilstuna kommun

Dagsljus och radon

Dagsljus

Tillgången till dagsljus är viktig för barnens och elevernas inomhusmiljö. Kravet på dagsljus gäller för rum där barnen vistas mer än tillfälligt, till exempel klassrum, lekrum, matrum etc. Fönsterytan bör i dessa rum vara minst 10 % av golvytan. Detta innebär att källarlokaler kan vara olämpliga för skol/förskoleverksamhet då de i allmänhet släpper in för lite dagsljus.

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas, som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radongashalten i verksamhetens lokaler ska inte överstiga referensvärdet 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter luft). Om radonhalten är för hög ska åtgärder göras för att få ner den. Radonmätningar och eventuella åtgärder ska fastighetsägaren sköta enligt sina egna rutiner för lokalunderhåll. Verksamheten ska dock ha kontroll över radonförhållandet i lokalerna och behöver därför spara rapporter från radonmätningarna i sin egenkontroll.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84