MENY
Eskilstuna kommun

Ansvarsfördelning

I egenkontrollkravet ingår att skol/förskoleverksamhetens ansvarsfördelning ska vara tydlig. Det är svårt att själv ha all den fackkunskap som behövs för att klara miljöbalkens krav. Den som är ansvarig ska dock känna till vilka kraven är och även kunna försäkra sig om att verksamheten har den kontroll som krävs. Ansvar kan förstås delegeras till andra, men ansvarsfördelningen måste vara dokumenterad och väl känd för alla berörda.

Fördelningen av ansvaret ska som minst beskriva:

  • Vem som har ansvar för att se till så att miljöbalkens krav följs,
  • Vem som ansvarar för att kontinuerligt uppdatera rutiner, kontaktuppgifter etc, för att skapa och behålla en fungerande egenkontroll,
  • Vilket ansvar för fastighetsfrågor som ligger på verksamheten respektive fastighetsägare/förvaltare/hyresvärd.

Andra frågor som kan vara till hjälp för att dokumentera en ansvarsfördelning är:

  • Vilka personer/funktioner/befattningar ska ansvara för olika områden (t.ex. buller, städning, kemikaliehantering, avfall, hygien och smittskydd etc.)?
  • Vem upprättar rutiner och instruktioner rörande miljö- och hälsoskydd?
  • Vem ser till att rutiner och instruktioner följs?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84