MENY
Eskilstuna kommun

Skola och förskola

Planerar du att starta skola, förskola eller liknande? Då är det viktigt att känna till att det är anmälningspliktigt enligt miljöbalken.

En anmälningspliktig verksamhet får starta tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Observera att anmälningsplikt även gäller en verksamhet som redan är igång men där större förändringar i till exempel byggnader, barnantal eller lokalbyten ska ske.

Anmälningsplikt gäller för:

 • Fritidshem
 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Internationell skola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Öppen förskola

Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta miljökontoret.

Vilken information som ska finnas med i anmälan står på vår anmälningsblankett.

Avgift för anmälan

En avgift tas ut för anmälan, enligt vår taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. För information om taxan, klicka häröppnas i nytt fönster.

Anmälningsavgift:

 • Anmälan om ny verksamhet: 7 timmar.
 • Anmälan om ändring i verksamhet: Timdebitering.

Utebliven anmälan

Den som påbörjar sin verksamhet utan att ha anmält till miljökontoret kan, enligt miljöbalken 30 kap 1 § samt dess förordning, få betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Andra regler

Om du vill servera mat kan du behöva göra en registrering enligt Livsmedelslagen. Kontakta en livsmedelshandläggare på miljökontoret för mer information.

Ändrad verksamhet i en lokal är oftast bygglovspliktig. Förändringar i lokalen kan också kräva bygganmälan. Kommunens bygglovsavdelning öppnas i nytt fönsterkan svara på frågor om detta.

Glöm inte att anmäla ny förskole/skolverksamhet till barn- och utbildningsförvaltningenöppnas i nytt fönster.


Att starta en verksamhet innebär ofta mycket att tänka på och oftast behöver flera myndigheter kontaktas. Kontakta därför gärna vår företagsservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84