MENY
Eskilstuna kommun

Serveringstillstånd alkohol

Du får servera alkoholhaltiga drycker när du har fått ett serveringstillstånd beviljat av miljö- och Räddningstjänstnämnden. Tillståndet utfärdas enligt alkohollagen och handläggare på Miljökontoret handlägger din ansökan.

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten, till förening, företag eller annat slutet sällskap. Serveringstillstånd kan gälla året runt eller vid enstaka tillfällen.

När behövs tillstånd?
Det behövs nästan alltid ett tillstånd vid servering av alkohol, men inte om dessa tre punkter uppfylls samtidigt:

1. Ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, så kallat slutet sällskap. Och...

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och...

3. äger rum i lokaler där det inte redan bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.


Hur söker jag tillstånd?

E-tjänst - ansökan om serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Blankett ansökan om serveringstillstånd.

-Blankett anmälan (Gäller upphörande eller ändring i verksamhet, ägarbyte, ändring i bolaget, serveringsansvariga)

Handläggningstiden vid nyansökningar kan komma att vara cirka 12 veckor.Tiden kan förkortas om din ansökan lämnas in komplett med de handlingar som den behöver innehålla. Miljö- Räddningstjänstnämnden fattar beslut med alkoholhandläggarens utredning som grund. Tiden fram till beslut avgörs i viss mån av när nämnden sammanträder, vilket sker en gång i månaden. Ditt tillståndsbevis utfärdas när nämndprotokollet är justerat, vanligtvis fem arbetsdagar efter nämndsammanträdet. När du får ditt tillståndsbevis får du börja servera alkohol.

Vad behöver uppfyllas för att få ett tillstånd?

I korta ordalag: sökandes lämplighet, kunskap samt att lokalen är godkänd enligt myndighetskrav.
Det innebär att Miljökontoret kommer att pröva din personliga och ekonomiska lämplighet för att få servera alkohol, samt även lokalens lämplighet. Uppgifter inhämtas bland annat från polis, skattemyndighet, kronofogde, kommunens stadsbyggnadsförvaltning, hälsoskydd, räddningstjänst och livsmedelshandläggare.

Du behöver även ha klarat ett kunskapsprov med frågor om alkohollagen, som Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Vidare behöver du uppfylla alkohollagens matkrav, vilket innebär att det ska finnas ett varierat utbud av mat under serveringstiden.

Här kan du läsa riktlinjer för alkoholservering samt försäljning och servering av folköl enligt alkohollagen.

Kontakta oss så hjälper vi dig genom att erbjuda ett informationsmöte:
miljokontoret@eskilstuna.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.