MENY
Eskilstuna kommun

PCB

PCB-fog

Byggnader som kan innehålla material med PCB i till exempel fogar, ska ha inventerats och nu pågår ett arbete med att sanera den PCB som förekommer i för höga halter. Sanering måste anmälas till miljökontoret innan den påbörjas. Senast 2014 respektive 2016 ska saneringarna vara gjorda.

Vad är PCB?

PCB är en grupp organiska ämnen som i höga halter kan påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos djur och människor. Dessa ämnen är inte akut giftiga men de kan ansamlas under lång tid i den levande organismen så att halterna till slut blir skadliga och ämnet förs även över från mor till barn genom navelsträngen eller via modersmjölk. Det är födointaget som är främsta orsaken till att PCB kommer in i människokroppen men PCB kan också tas upp via lungorna.

PCB är även problematiskt ur den synvinkeln att ämnena inte bryts ner och oskadliggörs så fort i naturen. De finns kvar länge och kan därför tas upp av organismerna under lång tid. Ämnena sprids från byggnader via regnvatten och från byggtippar där PCB finns kvar för att det inte har omhändertagits på rätt sätt. 

Var finns PCB?

Under vissa tidsperioder förekom PCB i byggnader i form av fogmassor, halkfria golv samt isolerrutor och kondensatorer. Kondensatorerna kan finnas i lysarmatur och i enfas-motorer som tvättmaskiner, oljebrännare eller fläktar. Byggnader som uppförts eller renoverats under dessa tidsperioder måste därför inventeras med avseende på PCB.

 PCB användes under dessa tidsperioder:

  • Fogmassor från 1956-1973
  • Golvmassor från 1956-1973
  • Isolerrutor från 1956-1980
  • Kondensatorer installerade 1980 och tidigare

Vad säger lagen?

PCB-förordningen kom 2007 och innehåller krav på inventering och sanering av PCB. I byggnader uppförda eller renoverade mellan 1956-1973 ska fastighetsägaren ha inventera förekomst av PCB i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer i armaturer. Resultatet av inventeringen skulle vara klart år 2008. Alla byggnader som innehåller mer PCB i fog- eller golvmassor än 500 mg/kg skulle vara sanerade till 30 juni 2016. Under speciella förhållanden kan vissa fastigheter ha getts dispens och då kan saneringen ha skjutits upp till ett senare datum.

Byggnadsdel som innehåller mindre PCB än 500 mg/kg ska saneras innan byggnaden byggs om eller rivs. Du måste anmäla saneringen till miljökontoret senast tre veckor innan du börjar saneringen. Isolerrutor som innehåller PCB i förseglingsmassa och PCB-kondensatorer i armaturer för urladdningslampor klassas som miljöfarligt avfall och får därför inte spridas till naturen. Enklast är att märka upp isolerfönster, kondensatorer och PCB-haltiga fogar som påträffats under inventeringen så att man i framtiden lätt kan se var PCB finns.

www.sanerapcb.nulänk till annan webbplats finns information om PCB och blanketter för inventering och saneringsanmälan. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84