MENY
Eskilstuna kommun

Miljörapporter


Stadsmiljö

Foto: Lisbet Skärstam

Senast den 31 mars varje år ska samtliga verksamheter som är tillståndspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämna in sin miljörapport. Miljörapporten ska avse det tidigare kalenderåret.

Miljörapporten ska utformas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:8) ”Miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter”. Rapporten ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen. Läs mer på Naturvårdsverketslänk till annan webbplats webbplats.

Andra uppgifter som du ska skicka in

I samband med att miljörapporten lämnas in vill vi även få in dessa uppgifter som kommer att användas som underlag för tillsynen samt uppdatering av förvaltningens luftdatabas.

  • Utsläppt mängd föroreningar till luft och vatten
  • Använd volym eldningsolja och fordonsbränsle (bränsle för transport inom området)
  • Kemikalieförteckning
  • Typ av icke-farligt avfall som uppkommit under året, mängd, omhändertagande (återanvändning, återvinning, energiutvinning, deponering), anlitad transportör och mottagare
  • Typ av farligt avfall som uppkommit under året, anlitad transportör och mottagare
  • Protokoll från täthetsbesiktning av cisterner större än 1 m3.

 Vad händer vid sen inrapportering?

Vid försenad miljörapportering utgår en miljösanktionsavgift. Den uppgår till 1 000 kronor för B-verksamheter och 2 000 kronor för A-verksamheter. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84