MENY
Eskilstuna kommun

Miljökrav vid hantering av spillolja och brandfarliga vätskor i cisterner och andra kärl

Exempelbild

Miljökrav vid lagring av spillolja och brandfarliga vätskor finns i Naturvårdsverkets föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om skydd mot mark- och
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Med brandfarlig vätska menas vätskor med en flampunkt upp till och med 100° Celsius, till exempel bensin, eldningsolja, dieselolja, lacknafta fotogen, T-röd etc.

Föreskriften gäller vid förvaring av spillolja eller brandfarlig vätska i cistern (med tillhörande rörledningar) som är större än 1 kubikmeter samt vid förvaring av mer än 250 l spillolja eller brandfarlig vätska i cistern (med tillhörande rörledningar) eller i andra kärl inom ett vattenskyddsområde.

Parallellt med föreskriften gäller även miljöbalkens allmänna hänsynsregler.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljökraven ställs för skydda mark och vatten från att bli förorenade. Kraven gäller både för privatpersoner och för företag.

Hantering av spillolja eller brandfarlig vätska i cistern inom eller utanför vattenskyddsområde

Cisterner kan finnas ovan mark (utomhus eller inomhus) eller under mark. De kan vara tillverkade av material som har olika beständighet mot korrosion (rost), de kan vara fast installerade eller mobila och de kan förvaras inom eller utanför ett vattenskyddsområde.

Kraven på cisternerna ser därför lite olika ut, men det gemensamma är att du som äger en cistern har ansvar för att se till att spill och läckage inte skadar miljön. Kom ihåg att förse din cistern med ett sekundärt skydd och att kontrollera cisternen regelbundet! Kom ihåg att anmäla din cistern till miljökontoret i god tid innan den ska installeras eller tas ur drift.

Här kan du läsa mer om dessa och andra krav.

Hantering av mer än 250 liter spillolja eller brandfarlig vätska i andra kärl än cisterner inom vattenskyddsområde

Dina kärl ska vara försedda med sekundärt skydd (invallning) som inrymmer hela förvaringskärlets volym. Om flera kärl ska
förvaras i invallningen ska invallningen minst rymma det största kärlets volym plus 10 % av övriga kärls volym.  

Tänk på att även annan lagstiftning kan ställa krav på din hantering

  • Krav på cisterner finns även i en föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBFS 2018:3.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Föreskriften innehåller krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner. Ta kontakt med räddningstjänsten om du vill veta mer.
  • Tillstånd för brandfarlig vara kan ibland krävas vid lagring av brandfarlig vätska. Om tillstånd krävs eller inte framgår av föreskriften MSBF 2013:3.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Läs även information om brandfarliga och explosiva varor. Ta kontakt med räddningstjänsten om du vill veta mer.
  • Det krävs bygglov för fasta cisterner för kemiska produkter och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Även skärmtak över cisterner kan vara en bygglovpliktig åtgärd. Läs mer om bygglov.  Ta kontakt med bygglovsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen om du vill veta mer.
  • Inom vattenskyddsområden finns särskilda vattenskyddsföreskrifter. Dessa föreskrifter kan innehålla särskilda krav på din hantering av brandfarlig vätska och spillolja. På Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka vattenskyddsområden som finns i kommunen. Kontakta miljökontoret om du har frågor om innehållet i vattenskydds-föreskrifterna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84