MENY
Eskilstuna kommun

Företagens avfall

Avfall

Vad är avfall?

Avfall är föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med, tänker göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Det spelar ingen roll om avfallet har ett ekonomiskt värde eller inte.

En del avfall är särskilt farligt för människors hälsa och miljön. Sådant avfall kallas för farligt avfall.

Sveriges mål för hantering av avfall är att mängden avfall och deras farlighet ska minska. Kretsloppet ska uppnås så långt det är möjligt.

Hur sorterar jag avfall?

Avfallet ska sorteras och hanteras efter sina egenskaper. Först ska det farliga  avfallet sorteras ut och oskadliggöras (dras undan från kretsloppet). Resterande avfall ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas (avfall med producentansvar metaller, organiskt avfall), i tredje hand energiutvinnas (brännbart avfall) och i sista hand deponeras.

Asbest är farligt avfall

Asbestavfall är farligt avfall och ska endast transporteras till en mottagningsanläggning med särskilt tillstånd att hantera farligt avfall. När du lämnar asbest- och eternitmaterial på Lilla Nybylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster måste du anmäla till personalen att du har med dig sådant avfall.

Transport av avfall och farligt avfall

Det krävs normalt sett tillstånd för att yrkesmässigt få transportera avfall och farligt avfall. Det gäller även för transport av avfall och farligt avfall som hanteras i verksamheter. Du kan läsa mer om transporta av farligt avfall på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du ansöker om tillstånd att transportera avfall  hos länsstyrelsen.länk till annan webbplats  

Om du lämnar avfall eller farligt avfall till någon annan för borttransport har du ansvar för att kontrollera att transportören har tillstånd för sin verksamhet. Du har ansvar för att ta fram ett transportdokument om du låter någon annan transportera ditt farliga avfall.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84