MENY
Eskilstuna kommun

Miljöfarlig verksamhet

Tunnor

Foto: Lisbet Skärstam

Driver du eller har du tänkt starta företag med miljöfarlig verksamhet?

Miljöskyddsområdet omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, lantbrukens miljö, förorenade områden, PCB, köldmedia, cisterner och hantering av avfall.

Tillståndplikt

Tillståndspliktiga verksamheter är de som är mycket miljöstörande - alltså påverkar vår miljö i stor utsträckning. Exempel är stora verkstadsindustrier, ytbehandlare och gjuterier. De verksamheter som klassas som A-verksamheter ska ha tillstånd från miljödomstolen. De som klassas som B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen.

Anmälningsplikt

Anmälningspliktiga verksamheter är mindre miljöstörande men påverkar vår miljö genom utsläpp av spill från bensin och olja, avfallsrester och kemikalier. Exempel på sådana företag är fordonstvättar och mindre verkstadsindustrier.

Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter och ska anmälas till miljökontoret senast 6 veckor innan start.

Vad säger lagen?

Det är verksamhetsutövaren själv som har ansvaret för att alla regelverk följs. Miljöbalken är den lag som styr över vad som klassas som miljöfarlig verksamhet. Du kan läsa mer utförligt i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd härlänk till annan webbplats

Tillsynsmyndighet över miljöfarlig verksamhet är miljökontoret.  Kontakta miljökontoret om du har frågor om din verksamhet.

Driftstörningar inom tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska anmälas omgående

Om det sker driftstörningar eller liknande händelser som kan orsaka skador/störningar ur hälso- eller miljösynpunkt ska du omgående anmäla det till miljökontoret via telefon eller e-post.

  • 016-710 10 00-  telefonnummer till miljökontoret.
  • miljokontoret@eskilstuna.se - e-postadress till miljökontoret.

    Exempel på driftstörningar; utsläpp till vatten, utsläpp till luft, bullerstörning etc.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.