MENY
Eskilstuna kommun

Företagens egenkontroll

Egenkontroll

Foto: Lisbet Skärstam

Alla livsmedelsföretag måste ha ett system för egenkontroll. Omfattningen av egenkontrollen beror på vilka risker som finns. Det ska minst omfatta grundförutsättningarna eller God hygien- och produktionspraxis (GHP) som det även kallas.

Grundförutsättningarna är bland annat:

  • Utbildning
  • Personlig hygien
  • Rengöring
  • Skadedjur
  • Vatten
  • Temperatur
  • Utformning och underhåll av lokaler och utrustning, även fordon
  • Mottagning
  • Avfall

Vad är HACCP?

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen. Företag som hanterar eller bereder oförpackade livsmedel ska använda sig av HACCP för att hitta risker och ta fram rutiner för att minimera dessa. När du ska göra detta kan du ta hjälp av branschriktlinjer om det finns sådana för din bransch.  Livsmedelsverketlänk till annan webbplats har tagit fram en lista över branschriktlinjer.  

I Livsmedelsverkets checklistor finns det bra exempel på hur du utformar rutiner som används vid kontroll av livsmedelsanläggningar.  

Matens spårbarhet

Alla livsmedelsföretagare måste i varje steg i livsmedelskedjan från "jord till bord" kunna tala om var livsmedlen kommer ifrån. Livsmedelsföretag som är mellanhand eller grossist måste dessutom kunna uppge var de skickat sina livsmedel. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.