MENY
Eskilstuna kommun

Livsmedelsverksamhet

Skolkök

På de här sidorna finns det information för dig som är eller funderar på att bli företagare i livsmedelsbranschen.

Livsmedelsanläggning är en lokal där en livsmedelsföretagare hanterar (bereder, säljer, serverar, lagrar etc.) livsmedel, det vill säga allt från kiosker och brödbutiker till restauranger, mataffärer och tillverkare av livsmedel. Ett livsmedelsföretag kan vara privat eller offentligt och kan drivas med eller utan vinstsyfte. Även verksamheter som till exempel huvudkontor eller matmäklare kan bedömas vara livsmedelsföretagare trots att de inte har något eget lager eller hanterar livsmedel.

Alla livsmedelsanläggningar ska vara registrerade av miljökontoret eller godkända av Livsmedelsverket innan de startar. Här kan du ansöka om att registrera din livsmedelsverksamhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De allra flesta livsmedelsföretag har miljökontoret som kontrollmyndighet. De verksamheter som istället ska godkännas av livsmedelsverket är till exempel slakterier, styckerier, större charkanläggningar, äggpackerier etc. Om du är osäker, kontakta oss, eller Livsmedelsverket.länk till annan webbplats  

Miljökontoret är den myndighet som registrerar livsmedelsanläggningar med dess verksamhet och ansvarar för kontrollen.

Miljöinspektörerna arbetar regelbundet med kontroll på olika anläggningar och verksamheter där livsmedel hanteras och säljs. Anläggningar och verksamheter som kontrolleras är bland annat livsmedelsindustrier, butiker, restauranger, torg- och gatuhandel och vattenverk.  

Miljöinspektörerna förväntar sig att du känner till och följer livsmedelslagstiftningen på de delar som berör din verksamhet. Det är du som bär ansvaret för verksamheten. Det är du som ska se till att livsmedelssäkerheten garanteras och visa för miljöinspektören att du kan ta det ansvaret.

Här kan du läsa vad Eskilstuna Energi & Miljö AB (kommunala ledningar) ställer för krav på fettavskiljarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.