MENY
Eskilstuna kommun

Spridning av slam

Ska du sprida slam?
Det är inte anmälningspliktigt att sprida slam. Miljökontoret vill ändå  få information innan du sprider slam.   

Dessa uppgifter vill vi ha dig:

-          Uppgift om verksamhetsutövare och kontaktuppgifter till denne.

-          Provtagning och analys av det slam som man planerar att sprida (11§ i föreskrift 1994:2)

-          Provtagning och analys av marken där spridning ska ske (10 § i föreskrift 1994:2)

-          Uppgifter om var slammet ska spridas (skifte utmarkerat på karta tillsammans med uppgift om fastighetsbeteckning)

-          Uppgift om växtnäringstillförsel till åkermarken (5 § i föreskrift 1994:2)

-          Hantering av slammet i samband med spridning, eventuell lagringsplats i samband med spridning samt uppgift om hur länge slammet ska ligga innan spridning sker. Kartmaterial som redovisar lagringsplatser.

-          Ungefärlig tidpunkt för spridning.

Du ska spara dokumentationen om slamspridningen för att kunna visa upp den vid ett tillsynsbesök. Informera gärna dina grannar eller närboende när du planerar att sprida slam. Tänk på att krav/förbud angående spridning av slam kan finnas i eventuella certifieringar eller kontraktsodlingar.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84