MENY
Eskilstuna kommun

Lantbrukens miljö

Miljökontoret utövar tillsyn på kommunens lantbruk för att kontrollera att de följer miljöbalkens bestämmelser. Delar som ingår i miljöskyddstillsynen är granskning av lantbrukets egenkontroll och hantering av bekämpningsmedel, gödsel och avfall , liksom hur kemikalier såsom exempelvis och oljor förvaras. Detta sker vid besök ute på plats. Miljökontoret besöker även hästgårdar för att kontrollera att gödselhanteringen fungerar på ett bra sätt.  

Förutom tillsyn på plats hanterar inspektörerna också andra ärenden som gäller lantbruken. Det kan vara anmälan om utökad produktion (anmälningsplikt då man har mer än 100 djurenheter), information om spridning av olika gödselmedel (exempelvis slam) eller olika typer av klagomål.

Vissa typer av miljöfarliga verksamheter får inte anläggas, drivas eller ändras utan att den som är ansvarig för verksamheten i god tid lämnar in en anmälan till miljö- och räddningstjänstnämnden som är tillsynsmyndighet. Om du kommer att ha fler än 100 djurenheter inom verksamheten ska du lämna in anmälan till miljökontoret.  

Nedgrävning av häst 

Den 1 februari 2015 övergick all handläggning av nedgrävning av häst till respektive kommun. Du behöver inte längre något tillstånd från länsstyrelsen. Du ska fortfarande höra av av dig till miljökontoret för information om riktlinjer och godkännande.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84