MENY
Eskilstuna kommun

Spridning av slam

Ska du sprida slam?

Det är inte anmälningspliktigt att sprida slam. Miljökontoret vill ändå gärna få information innan spridning. Eftersom vi ibland har synpunkter på spridningen är det bättre att vi har möjlighet att komma med synpunkter innan. När slammet väl har spridits är det för sent.

Dessa uppgifter vill vi ha dig 

  • Verksamhetsutövare och kontaktuppgifter till denne.

  • Provtagning och analys av det slam som man planerar att sprida (11§ i föreskrift SNFS 1994:2).

  • Provtagning och analys av marken där spridning ska ske (10 § i föreskrift SNFS 1994:2).

  • Var slammet ska spridas (skifte utmarkerat på karta tillsammans med uppgift om fastighetsbeteckning).

  • Växtnäringstillförsel till åkermarken (5 § i föreskrift SNFS 1994:2).

  • Hantering av slammet i samband med spridning, eventuell lagringsplats i samband med spridning, uppgift om hur länge slammet ska ligga innan spridning sker samt eventuella boende i nära anslutning till där slammet ska spridas (de allmänna råden i föreskrift SJVFS 2004:62). Kartmaterial som redovisar lagringsplatser och nära boende.

  • Ungefärlig tidpunkt för spridning.

Tänk även på detta

Verksamhetsutövare uppmanas att spara dokumentation om slamspridningen för att kunna uppvisa vid tillsynstillfällen.

Informera gärna nära boende om planerad slamspridning.

Tänk på att krav/förbud angående spridning av slam kan finnas i eventuella certifieringar eller kontraktsodlingar.Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84