MENY
Eskilstuna kommun

Gödsel på lantbruk

Ska du sprida gödsel?

Vid spridning av gödselmedel ska ett skyddsavstånd på minst 2 meter hållas till sjöar och vattendrag. Detta gäller även vid spridning av mineralgödsel med kombisåmaskin. Som vattendrag räknas vattenförande dike, bäck, å, älv, flod, kanal och damm.

Gödselspridning får inte ske:

  • på ängs- eller betesmark om det kan skada natur- och kulturvärden
  • på vattenmättad eller översvämmad mark
  • på mark som täcks av snö
  • på mark som är frusen
  • om marken lutar mer än 10 % mot vattendraget eller sjön

Mer information om gödselspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns på Jordbruksverkets webbplats.    

Viktiga datum vid gödselspridning

1 augusti – 31 oktober        får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.  

1 oktober – 31 oktober      får du ändå sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock under denna period bara spridas i växande gröda. Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst 1 meter utan stödvägg. Gödseln ska blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt inom tolv timmar.  

1 november – 28 februari   är det förbjudet att sprida gödselmedel.  

Ska du lagra gödsel?

Det finns bestämmelser för hur gödsel ska lagras och hur stort lagringsutrymme som krävs.
Om du har fler än 2 djurenheter så måste gödseln lagras på en tät yta. Lagringsutrymmet ska vara utformat så att det inte sker någon avrinning eller något läckage av gödsel till omgivningen.

Mer information om gödsellagringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och djurenheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns på Jordbruksverkets webbplats.

Lagringsutrymmet måste vara tillräckligt stort så att det finns möjlighet att styra spridningen till årstider med goda spridningsförhållanden och på så vis utnyttja stallgödseln bättre. Det är viktigt att tänka på att du bland annat måste ha beredskap för år då det regnar mer eller snön ligger kvar längre än normalt. Bestämmelserna som begränsar spridningen av stallgödsel under höst och vinter kan också påverka behovet av lagringsutrymmen.

Möjlighet att söka dispens från spridningsreglerna

Om du trots rådande spridningsförbud skulle behöva köra ut stallgödsel finns det möjlighet att söka dispens från Jordbruksverkets föreskrifter. Dispens kan du få om det finns särskilda skäl. Det handlar då om en situation som verksamheten varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.  

Miljökontoret lämnar inte några generella dispenser utan gör en bedömning i det enskilda fallet. Kontakta miljökontoret för mer information och blankett om dispensansökan.

Miljökontoret vill gärna att du brukar ner gödseln samma dag som den sprids om det är möjligt. Om det inte är möjligt  ska det anges i ansökan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84