MENY
Eskilstuna kommun

Tatuering och piercing

Exempelbild

Om du ska öppna en verksamhet som erbjuder tatuering, kosmetisk tatuering eller piercing behöver du anmäla det till miljökontoret. Även ägarbyte och övertagande av lokal/verksamhet ska anmälas. Anmälan ska göras skriftlig till miljökontoret, senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Vilken information som ska finnas med i anmälan står på vår anmälningsblankett.

Lokalen

Din lokal ska vara anpassad för den typ av verksamhet som du tänker bedriva och inte användas för annat än hygienisk behandling. Lokalen ska ha tillfredställande ventilation, belysning och temperatur. Tilluftsflödet ska enligt Folkhälsomyndighetens riktvärden inte understiga 7 l/s och person som samtidigt vistas i lokalen. Välj golv, väggar och inredningsmaterial som är lätta att rengöra och undvik dammsamlande textilier. Ljusa ytor är att föredra eftersom smutsen lättare syns. Golvytan för varje arbetsplats bör vara 5 m2 och takhöjden bör vara minst 2,40 meter.

Behandlingslokalen ska vara tillräckligt stor för att kunna skilja på utrymme för behandling, rengöring, personalhygien och städförråd. Du ska ha separata utrymmen för rengöring, desinfektion och sterilisering av redskap, likaså separat avställningsyta för smutsiga redskap. Det ska även finnas särskild plats för torkning och förvaring av desinficerade och sterila instrument och redskap.

Hygienrutiner

Det är mycket viktigt att du håller en god handhygien och därför behövs ett tvättställ med flytande tvål, engångshanddukar och desinfektionsmedel i nära anslutning till behandlingsplatsen. Du ska ha separat kund- och personaltoalett med tvättställ, flytande tvål och engångshanddukar. Har du en mindre verksamhet kan gemensam toalett accepteras.

När du arbetar ska du använda rena arbetskläder som är lätta att tvätta. Du ska förvara arbetskläder och privata kläder skiljt från varandra. Ta av dig ringar, klockor och andra smycken under arbetstid. Rengör och desinficera dina händer noga före varje behandling. Använd engångshandskar och -förkläden vid varje behandling.

Arbetsredskap och instrument

Använd i första hand sterila engångsnålar vid tatuering och piercing. De redskap du återanvänder bör du alltid göra rent mekaniskt, desinficera och sterilisera. Använd godkända desinfektionsmedel, Apoteket har mer information om detta. Desinfektion kan göras i en diskdesinfektor, det är viktigt att du då regelbundet kontrollerar dess funktion för att säkerställa att den fungerar. Redskap som används för att sticka i hud ska alltid vara sterila. 

Värmekänsliga instrument och redskap kan du desinficera genom kemisk desinfektion. Ska du sterilisera redskap rekommenderar vi en autoklav. Ska en autoklav fungera tillfredställande är det viktigt att du regelbundet kontrollerar dess funktion, bland annat genom att regelbundet skicka in sporprover för analys. Steriliserade redskap och smycken ska du förvara i sterila förpackningar. För krämer och liknande produkter bör du använda mindre behållare, så att du inte riskerar att förorena originalbehållaren.

Piercingsmycken

Vid piercing ska du alltid använda sterila smycken. Vid håltagning ska du följa EU:s nickeldirektiv och Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8. Läkringar ska vara nickelfria eller innehålla högst 0,05 % nickel. Smycken som har direktkontakt med hud och kropp får inte avge mer än 0,5 μg Ni/cm2/ vecka. Om smycket är ytbehandlat ska ytbehandlingen hålla i minst två år vid normal användning. Smycken som har testats och godkänts enligt Socialstyrelsens riktvärden är markerade med ett N-märke. Nickelsäkra material är till exempel plast, niobium, titan och 18K respektive 24K guld. Många kirurgiska stål, vitt guld och 14K guld kan innehålla och avge för mycket nickel.

På grund av risk för nickelallergi bör håltagning inte göras på barn under 18 år utan föräldrarnas medgivande.

Tatueringsfärg

Färg och spädningsvätskor som du använder vid tatuering ska vara sterila. Beredningarna bör du blanda i sterila koppar med hjälp av sterila instrument. Använd inte överbliven färglösning.

Du som tatuerare är skyldig att bland annat se till att:

  • Kontrollera att de färger du använder har ett innehåll och en märkning som följer regelverket.
  • Lämna skriftlig information till den som tatuerats om innehållet och egenskaperna hos de färger som används. Du kan läsa mer på Läkemedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfall och kemikalier

Din verksamhet måste ha tillgång till ett avfallsutrymme. Ett gemensamt utrymme med de övriga i fastigheten accepteras. Riskavfall, till exempel använda engångsprodukter (nålar, skalpellblad etc.), ska du förvara separat och lägga i en burk av hårt material med tydlig märkning ”riskavfall, stickande/ skärande”. Ska du själv transportera bort riskavfallet ska du först anmäla det hos länsstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterDu måste även se till att det farliga avfallet lämnas till en godkänd mottagare, eller hämtas av en godkänd transportör. Spara kvitton/transportdokument för att visa att det farliga avfallet har hanterats rätt.

Dina faroklassade kemikalier ska ha säkerhetsdatablad lätt tillgängliga. När fler än 5 faroklassade kemikalieprodukter förvaras i samma utrymme ska även en kemikalieförteckning finnas i utrymmet.

Egenkontroll

Du som bedriver anmälningspliktig verksamhet ska ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollen ska säkerställa att olägenheter inte uppstår för människors hälsa eller miljön. Du ska exempelvis sätta upp rutiner för städning och rengöring av redskap, upprätta en förteckning över kemiska produkter etc. Din egenkontroll ska vara skriftligt dokumenterad.

Tänk på att

  • Inte behandla minderåriga utan föräldrarnas medgivande.
  • Endast behandla frisk hud och informera kunden om riskerna med behandlingen.


Att starta en verksamhet innebär ofta mycket att tänka på och oftast behöver flera myndigheter kontaktas. Kontakta därför gärna vår företagsservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Miljökontoret
Öppettider

Vardagar 10.00-12.00, 13.30-16.00

Besöksadress

Alva Myrdalsgata 3d

Postadress

631 86 ESKILSTUNA

Kontakt

016-710 10 00
Skicka e-post
016-14 26 84